De mogelijkheden van proxy authenticatie uitgelegd

Alle aangeschafte proxies worden beveiligd om te voorkomen dat deze gebruikt worden door derden die hier niet bevoegd voor zijn. Zo bent, en blijft, u de enige die toegang heeft tot de proxies om de snelheid en kwaliteit hoog te houden. Een proxy kan beveiligd worden door middel van IP-authenticatie en/of gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie. Met deze authenticatiemethoden zal een proxy in combinatie met elke applicatie, software en browser bruikbaar zijn.

Authenticatiemogelijkheden van de aangeschafte proxies

Beveiligde proxies bieden veel voordelen ten opzichte van gedeelde en gratis proxies. Een voorwaarde is wel dat de proxies op het account alleen beschikbaar zijn en blijven voor de rechtmatige eigenaar. Wij voorkomen dat de proxies door derden worden gebruikt door er standaard een gebruikersnaam en wachtwoord aan te koppelen. Vervolgens kunt u er zelf voor kiezen om deze standaard beveiliging uit te breiden met IP-authenticatie, of om over te gaan op alleen IP-authenticatie.

Beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Zoals vermeld worden onze proxies in eerste instantie altijd uitgerust met een gebruikersnaam en wachtwoord. Iedereen met de juiste inloggegevens kan op deze manier gebruikmaken van de dienst. Een voordeel hiervan is het feit dat men de keuze kan maken om meerdere mensen toegang te geven tot de proxies. Het kan echter voorkomen dat de credentials in verkeerde handen vallen, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u. Er wordt in eerste instantie een gebruikersnaam en wachtwoord gegenereerd, deze kunt u later zelf wijzigen in het dashboard. Het kan voorkomen dat een applicatie of software geen gebruikersnaam- en wachtwoordondersteuning biedt. Gelukkig maakt dit de proxy niet onbruikbaar, omdat ook IP-authenticatie ingeschakeld en gebruikt kan worden.

Beveiliging door middel van IP-authenticatie

Wij bieden naast de standaard gebruikersnaam- en wachtwoordbeveiliging ook IP-authenticatie aan. Deze extra beveiliging zorgt ervoor dat elk apparaat met een gewhitelist IP-adres gebruik kan maken van de proxies op het account, zonder inloggegevens. Het is mogelijk om tot 100 IP-adressen toe te voegen aan deze lijst, alle IP-addressen op deze lijst hebben toegang tot de proxies zonder gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie. Dit is erg handig voor applicaties die geen gebruikersnaam- en wachtwoordondersteuning bieden. Daarnaast zorgt het voor extra gemak, omdat het wachtwoord niet telkens opnieuw ingevoerd hoeft te worden.

Combineren van beide authenticatiemethoden

In sommige situaties kan het makkelijk zijn om beide authenticatiemethoden te gebruiken. Dit is geen enkele probleem, beide methoden kunnen tegelijkertijd geactiveerd worden in ons geautomatiseerde dashboard. Onze servers checken of de request vanaf een gewhitelist IP-adres komt, zo niet dan wordt er om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd.