De werking van een proxy uitgelegd

Er zijn vele activiteiten en doeleinden waar proxies voor gebruikt kunnen worden, maar voor beginners kan het werken met proxies soms lastig zijn. Het is belangrijk dat men eerst de werking van een proxy goed begrijpt, zodat de proxies vervolgens op de juiste manier gebruikt kunnen worden. Kort samengevat zorgt een proxy ervoor dat de aanvraag niet direct naar de bestemming gaat, maar eerst door een server loopt. Dit is te vergelijken met een bemiddelaar, waarbij de server als bemiddelaar tussen de gebruiker en eindbestemming in staat.

Uitleg van het proxyproces; van aanvraag tot eindpunt

Na het instellen van de proxy begint alles bij een aanvraag vanaf de gebruiker, dit kan bijvoorbeeld het opvragen van een website zijn. De pc van de gebruiker stuurt de aanvraag naar de proxyserver in plaats van direct naar de website. De proxyserver ontvangt de aanvraag en zet deze daadwerkelijk in gang; in feite bezoekt de proxyserver de website in plaats van de gebruiker zelf. De proxyserver krijgt de data binnen van de website (denk hierbij aan tekst en afbeeldingen) en stuurt deze vervolgens door naar de pc van de gebruiker, zodat de gebruiker de resultaten van de aanvraag binnenkrijgt. De proxyserver staat dus tussen de gebruiker en het eindpunt. Bij het eindpunt is alleen het IP-adres van de proxyserver zichtbaar, wat in sommige situaties erg handig kan zijn.

Het proces uitgelegd in een stappenplan

Het proces is vaak makkelijker te begrijpen als het wordt weergegeven als stappenplan. In onderstaand voorbeeld lichten we toe hoe een gebruiker met een proxy een website bezoekt:

  1. De gebruiker stelt de proxyserver in op een applicatie, externe software of een browser.
  2. De gebruiker vraagt een website op.
  3. De proxyserver krijgt de aanvraag van de gebruiker binnen en vraagt de data daadwerkelijk op bij het eindpunt, in dit geval de website.
  4. Het eindpunt verstrekt de data aan de proxyserver.
  5. De proxyserver stuurt deze data terug naar de gebruiker.
  6. De gebruiker krijgt alle data binnen in de vorm van een website.